Gorod GUM – City of GUM

IMG_6600

Anastasia Khoroshilova, Moskau, 2013

photography.now